Selecteer een pagina

Privacybeleid

First Class Beauty Products, gevestigd aan Franklinstraat 23, 8921 ES Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
First Class Beauty Products
Franklinstraat 23
8921 ES Leeuwarden
Tel 0582132334
Tel 0620054017
info@firstclassbeautyproducts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FCBP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–          Voor- en achternaam
–          Geslacht
–          Geboortedatum
–          Geboorteplaats
–          Adresgegevens
–          Telefoonnummer
–          E-mailadres
–          IP-adres
–          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
–          Locatiegegevens
–          Gegevens over uw activiteiten op onze website
–          Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
–          Lijst met contactgegevens van de klant via een app
–          Internetbrowser en apparaat type
–          Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FCBP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
–          Om goederen en diensten bij u af te leveren
–          Het afhandelen van uw betaling
–          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
–          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–          U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
–          FCBP analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
–          FCBP volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
–          FCBP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@firstclassbeautyproducts.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FCBP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Doel

Grondslag

Bewaartermijn

NAW-gegevens

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Geboortedatum

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

E-mailadres

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Mobiele telefoonnummer

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Financiële administratie

Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

Wettelijke verplichting

Uiterlijk tot 7 jaar na het verstrijken van de overeenkomst.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Gegevens over uw activiteiten op onze website

We gebruiken cookies om het gedrag

van bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.

Toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

FCBP deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FCBP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt FCBP uw persoonsgegevens aan andere derden.

Derden:

MailChimp (nieuwsbrief)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FCBP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FCBP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FCBP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FCBP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FCBP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@firstclassbeautyproducts.nl